pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Årskurs

Välj vilken årskurs du går.

 

år 7

 

 År 8

 

• år 9

 

    Hem    Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar      Bedömningsmatris

 

 

 

 

Fysik

 

 

I ämnet fysik kommer du att möta kunskaper som förklarar hur all materia är uppbyggd. Du kommer också att förstå att materia har en massa. Vi kommer att kolla på anledningen till att materia finns och hur den är uppbyggd. Materian och det som finns omkring oss styrs av fysiska lagar. Fysiken beskriver energier och krafter och du kommer att bli införstådd hur dessa krafter verkar och hur de sätter gränser för allt som finns. Genom forskning inom fysiken har vi människor utvecklat uppfinningar som underlättar vår existens, detta kommer vi också att titta vidare på under högstadiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriva laborationsrapport

Läs mer här