pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Skolverkets kursplaner och betygs kriterier

 

 

 

Kemi LGR11

 

 

Biologi LGR11

 

 

    Hem    Biologi    Kemi    Kontakt    Naturvetaren svarar    Anslagstavlan    Prov    Fysik

 

 

 

Sammanställning av forskning kring elevens inlärning

 

Den forskning som Jan Håkansson och Daniel Sundberg genomförde, gjorde de på uppdrag av skolinspektionen. Forskningsresultaten är sammanställda i boken Utmärkt undervisning- framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. (Natur och kultur, 2012)

 

Skolinspektionen har dragit några slutsatser kring Jan  och Daniels sammanställning av forskning inom området. Nedan illustrerar jag några av de faktorer som man kan ta fasta på och som påverkar elevernas inlärning.

 

 

 

 

 

 

Metod:

För att ge eleverna en god utveckling skall man som pedagog ha goda ämneskunskaper. Utöver det skall man ha en varierad metodik för att variera undervisningen. Elever vars lärare som inte kan variera undervisningen utvecklas sämre.

 

Individualisering:

Om man som pedagog har en inställning att man är skyldig att individualisera undervisningen och möta eleverna där de befinner sig, visar forskningen att eleverna utvecklas mer.

 

Förväntningar:

Forskningen visar att lärare med inställningen att vissa kan lära sig, och andra inte, lyckas sämre med att utveckla eleverna. Detta är inte helt ovanligt att höra i skolan eller i samhället i övrigt. Många gånger kan man höra att vissa har fallenhet eller har anlag för tex spela fotboll eller instrument. Jag tror snarare att det handlar om motivation och förväntningar.

 

Formativ bedömning:

Elever som kontinuerligt får respons på sin inlärning lär sig mer. Om eleverna blir medvetna kring sin inlärning kan de ta större ansvar för att lära sig. Det är viktigt att ha en röd tråd i sin undervisning och att denna tråd är tydlig både för eleverna och för sig själv som lärare. Hur ofta vet eleverna vad de skulle lärt sig på ett givet lektionspass, vad var egentligen meningen med en viss lektion? 

 

Medverkan:

Elever som får vara med och bestämma hur de skall arbeta utvecklas bättre. Det är därför viktigt att eleverna får vara delaktiga i besluten kring hur man skall arbeta inför varje nytt område. Eleverna kan vara delaktiga både i provens utformning och lektionernas upplägg.

 

Ledarskap:

Lärare som utmanar eleverna stimulerar elevernas utveckling. Som pedagog är det viktigt att man skapar goda relationer till eleverna som är förtroendefulla. Eleverna lyssnar bättre när man har en god relation och lyssnar de under lektionerna har de också goda förutsättningar att utvecklas. Som god pedagog skall man visa riktningen för alla elverna. 

 

 

Något som forskningen också visar är att huvudmannens och rektorns ansvar att följa upp elevresultat och ta ansvar för utvecklingen av skolans pedagogik ger ökad utveckling hos eleverna

 

I rapporten framgår också att det är viktigt för elevernas utveckling att rektorn och huvudmannen tar ansvar för att följa upp elevresultaten. Utifrån detta arbete skall rektorn föra ett skriftligt kvalitetsarbete.    

 

 

 

                                                                                                                   TILLBAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatforskning

 

Världsbanken har i en egen rapport slagit fast att jordens temperatur kommer att höjas. Hur mycket exakt vet man inte, men högst skall temperaturen på jorden stiga 4 grader i genomsnitt under kommande sekel. Den höjda temperaturen på jorden kommer sannolikt ge katastrofala följder för både världsekonomin och mänskligheten. Titta gärna på animeringen av vad som händer då vattenytan stigen i Skandinavien. Smälter grönlandsisen beräknas  havsytan stiga upp till 7 meter. Smälter även Antarktis väntas havsytan höjas upp till 70 meter. Olika forskningsrapporter ger olika värden på höjningarna. 

 

 

Klicka här för att länkas till google animering

___________________

 

Klimathotet ett faktum eller en lögn?

 

het debatt i kylan Den rekordkalla vintern får många att tvi

Klicka på bilden för att länkas till aftonbladets artikel om klimattvivlet. Bilden är tagen från aftonbladets artikel om klimattvivlet 25/2. 

 

Tvivlar du på klimathotet eller tror du på vad forskarna säger?

 

Det är flera som i dag tror att klimathotet inte är ett överhängande problem som måste lösas med gemensamma krafter. Detta sedan forskare undanhållit fakta om klimatet eller "fuskat" resultaten i sina studier. Det kalla vintervädret i Skandinavien skall också enligt flera kunna ses som bevis för att klimathotet är en ren lögn. I Aftonbladets artikel i nätupplagan 25/2 säger meterologen  Markku Rummukainen att vårt kalla vinterväder är lokalt men att den globala uppvärmningen stigit under Januari månad med 0,6 grader. Läs gärna hela Aftonbladets artikel genom att klicka på bilden.