pluggano.se© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

Inget inlagt.

 

 

 

 

• 

 

   Hem     Biologi     Kemi     Kontakt     Naturvetaren svarar

 

 

 Tillbaka

Instuderingsuppgifter

Kap. om kolföreningar

                                                                                                 Facit

 

 

 

1. Den organiska kemin handlar om molekyler med främst två atomslag, vilka ?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

2. De organiska ämnena bildas bland annat i växter genom fotosyntesen. Varför tar inte kolet slut i luften om växterna hela tiden tar koldioxid från luften? Beskriv kolets kretslopp.

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

3. a) Vad menas med torrdestillering?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

b) Om man torrdestillera trämaterial, vad får man då?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

c) Vad är tekniskt kol och vad har man det till?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

4. Rent kol i naturen finns i två former, Vilka?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

5. Vad är en fulleren och vad tror man att man kan ha för nytta av dem?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

6. Hur många väteatomer kan en kolatom som mest binda till?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

7. Skriv namnet på följande kolväte

a)

 

 Svar_______________________________

 

 

b)

  Svar_______________________________

 

c)

  Svar_______________________________

 

d)

Svar_______________________________

 

e)

Svar_______________________________

 

8. Vad används metan till?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

9. Skriv molekylformeln för butan?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

10.  Vad är gasol för ett ämne? Vad har man det till?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

11. Vilken aggregationsform har pentan i rumstemeratur och en atmsofärs tryck?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

12. Rita strukturformel för isopentan.

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

13. Vad kan du studera genom att titta på en strukturformel?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

14. Rita strukturformel för valfri buten.

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

15. Rita minst två tänkbara strukturformeler för följande kolväte:

 

a) C5H12

 

 

 

b) C5H10 

 

 

 

16. Vad är en alkyn?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

17. Ge fem exempel på ämnen du kan få ut vid fraktionerad destillation.

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

18. 95 oktanig bensin består främst av två kolväten vilka, och hur mycket av varje?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

19. Vad har man fotogen till och hur framställs den?

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

20. Vad kommer torv från och vad använder man den till

 

________________________________________________________________________________

 

 

Tillbaka

 

Facit

 

 

 

 

Denna sida är under uppbyggnad. Därför saknas text i rutan