pluggano.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Skolverkets kursplaner och betygs kriterier

 

 

 

Kemi LGR11

 

 

Biologi LGR11

 

 

    Hem    Biologi    Kemi    Kontakt    Naturvetaren svarar    Anslagstavlan    Prov    Fysik

 

 

 

Ändringarna i skollagen skall ge lärarna mer tid till undervisning.

 

Från november gäller nya regler i skollagen om utvecklingssamtalen och IUPerna.  Precis som tidigare terminer kommer man att få erbjudande om utvecklingssamtal. Samtalet skall belysa elevens kunskapsutveckling i de ämnen eleven undervisas i och utifrån de kunskapskrav som finns i läroplanen

 

 

"12 § Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så lång som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utvecklingi förhållande till läroplanen och i kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning

 

 

 I utvecklingssamtalet skall det framgå hur eleven skall göra för att utvecklas så långt som möjligt. Detta var huvudskälet till att skriva IUPn tidigare. Nu tas kravet om IUPn bort i skollagen. För år 1-5 kvarstår kravet om IUPn en gång per läsår. Detta beror på att man inte sätter betyg i år 1-5

 

13§ I år 1-5 skall läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1.ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och

2.sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal."

 

Genom ändringarna i skollagen hoppas man nu att lärarna skall få mer tid till det som de är duktiga på, nämligen att undervisa och ge eleverna det stöd som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. Lagen säger inget om de skriftliga omdömena men lagstiftaren utersluter inte att dessa i fortsätter vara skriftliga på något sätt.

 

Läs gärna mer på riksdagen.se och den proposition som ligger till grund för lagförslaget. Klicka här

 

 

                                                                                                            Stefan Lindelöv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning kring elevens inlärning

 

Forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg har gjort en sammanställning av forskningsresultat kring vad som påverkar elevers studieresultat.

 

Läs sammanställningen här

 

 

Klimatforskning

 

Världsbanken har i en egen rapport slagit fast att jordens temperatur kommer att höjas. Hur mycket exakt vet man inte, men högst skall temperaturen på jorden stiga 4 grader i genomsnitt under kommande sekel. Den höjda temperaturen på jorden kommer sannolikt ge katastrofala följder för både världsekonomin och mänskligheten. Titta gärna på animeringen av vad som händer då vattenytan stigen i Skandinavien. Smälter grönlandsisen beräknas  havsytan stiga upp till 7 meter. Smälter även Antarktis väntas havsytan höjas upp till 70 meter. Olika forskningsrapporter ger olika värden på höjningarna. 

 

 

Klicka här för att länkas till google animering

___________________

 

Klimathotet ett faktum eller en lögn?

 

het debatt i kylan Den rekordkalla vintern får många att tvi

Klicka på bilden för att länkas till aftonbladets artikel om klimattvivlet. Bilden är tagen från aftonbladets artikel om klimattvivlet 25/2. 

 

Tvivlar du på klimathotet eller tror du på vad forskarna säger?

 

Det är flera som i dag tror att klimathotet inte är ett överhängande problem som måste lösas med gemensamma krafter. Detta sedan forskare undanhållit fakta om klmatet eller "fuskat" resultaten i sina studier. Det kalla vintervädret i Skandinavien skall också enlligt flera kunna ses som bevis för att klimathotet är en ren lögn. I Aftonbladets artikel i nätupplagan 25/2 säger meterologen  Markku Rummukainen att vårt kalla vinterväder är lokalt men att den globala uppvärmningen stigit under Januari månad med 0,6 grader. Läs gärna hela Aftonbladets artikel genom att klicka på bilden.